Servicetorget.no eies og drives av IKT-leverandøren TS Procon AS som en ukommersiell portal for kommuner og fylkeskommuner, og retter seg både mot offentlig ansatte som mot brukere/publikum.
 

Internet-Station

 

Servicetorget.no, som har over 50.000 daglige sideoppslag, er blitt meget godt mottatt innen det offentlige miljøet, og det har vært en rekke presseoppslag knyttet til lanseringen den 20. august 2003. 

En rekke kommuner, kommuneorganisasjoner og sentrale nettsteder har også plassert Servicetorget.no på sine hovedsider blant nyttige nettsteder. I videreutviklingen av nettstedet har vi også involvert sentrale personer innen det offentlige Norge for å kunne oppnå et optimalt oppslagssted for både brukere/publikum og for ansatte i det offentlige miljø.

TS Procon AS er landets ledende leverandør innen selvbetjente, interaktive informasjonsløsninger for offentlig sektor og næringslivet. Besøk gjerne selskapets hjemmesider på www.infokiosken.no eller ring tlf. 67 97 05 70 for nærmere opplysninger.