Din portal til kommune-Norge

 ANDRE NYTTIGE NETTSTEDER
   
Arbeidsgiverorganisasjoner:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - KA
KS - Kommunesektorens organisasjon
Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning - NAVO
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
 
Arbeidstakerorganisasjoner
Akademikerne
Fagforbundet
Kommunalansattes fellesorganisasjon - KFO
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Norges Funksjonærforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
 
Bibliotek og skole
Biblioteknett
Skolenettet
Utdanning.no
 
Etterutdanning:
Etter- og videreutdanning ved norske universiteter og høyskoler
 
Departementer og fylkesmenn:
Statsministerens kontor
AAD - Arbeids- og administrasjonsdepartementet
BFD - Barne- og familiedepartementet
FIN - Finansdepartementet
FID - Fiskeridepartementet
FD - Forsvarsdepartementet
HD - Helsedepartementet
JD - Justis- og politidepartementet
KRD - Kommunal- og regionaldepartementet
KKD - Kultur- og kirkedepartementet
LD - Landbruksdepartementet
MD - Miljøverndepartementet
MOD - Moderniseringsdepartementet
NHD - Nærings- og handelsdepartementet
OED - Olje og energidepartementet
SD - Samferdselsdepartementet
SOS - Sosialdepartementet
UFD - Utdannings- og forskningsdepartementet
UD - Utenriksdepartementet
Fylkesmennene i Norge
 
Diverse
Bazar - Norsk for innvandrere
Brønnøysundregistrene
Norske kommunevåpen
Senter for Seniorpolitikk
Standardiseringen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
 
Forsknings- og utviklingsmiljøer:
BEDIN - Bedriftsinformasjon
Datanettet for forskning og utdanning
Etablerer.no - Etablererkurset
Forskning.no
Instituttoversikt
NINA NIKU - Arealplanlegging
Norges Forskningsråd
SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 
Innkjøp i staten og kommunene
Doffin - offentlige innkjøpskunngjøringer
Konkurranseportalen - Konkurranseutsetting i kommunene
Markedsplassen ehandel.no
Konferanser
Konferanser innen offentlig sektor
 
Ledige jobber
Jobbguiden.no
Statsjobb.no
 
Leverandører
IT/IKT-leverandører til det offentlige Norge
  
Lokale nettaviser
 
Nyhetsoppslag - Offentlig sektor:
Computerworld Offentlig sektor
Handel.no
HØYVIS
ITavisen
Kommunal Rapport
KRD-Nytt
Google - Nyhetssøk offentlig sektor siste 3 mnd.
Regjeringens bredbåndsmelding
 
Offentlig E-handel
Markedsplassen ehandel.no
 
Organisasjoner og fora i kommunal sektor
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Forum for lokalt miljøvern
Forum for offentlige servicekontorer
Kommunal Landspensjonskasse
Kompetansesenter for IKT i helsevesenet
SITS - Kompetansesenter for informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner
Rekom AS
  
Politikk
Valgresultater 2003
 
Presse - Faglitteratur:
Kommunal Rapport
Kommuneforlaget
Nasjonalbiblioteket
Norsk Lysningsblad
 
Prosjekter
eNorge 2005
Fiberskoleprosjektet
Fornyelsesprogrammet
Forvaltningsnett
Grønn stat 2005
HØYKOM
Kommunelovprogrammet
LivsIT
Maktutredningen
OSK-prosjektet - Statskonsult
Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon
SATS - endret organisering av aetat, trygdeetat og sosialtjenestene
 
Turistinformasjon
Visit Norway
 

Tips oss om nyttige linker !

Oppdatert 13.01.16

www.infokiosker.no www.infokonsept.com www.infostander.no www.infostasjon.no www.infoterminal.no www.internet-station.no www.internettstasjon.no www.servicetorget.no www.tsprocon.no www.e-servicetorget.no